• bin-dokuz-yuz-seksen-dort
    Kitap Tavsiyelerim

    Bin Dokuz Yüz Seksen Dört

    “Aslında hiçbir şey yasa dışı değildi; çünkü artık yasa diye bir şey yoktu.” Ve bir başka sayfada da şöyle diyor: “Bilinçleninceye kadar asla başkaldırmayacaklar; ama başkaldırmadıkça da bilinçlenemezler.” Yukarıdaki bu sözleri ile bize…

Follow by Email
Share